Pozvánka na členskou schůzi

12.03.2018 12:23


P o z v á n k a  


na   č l e n s k ou  sc h ů z i   s  přednáškou  

  


Základní organizace Českého svazu včelařů Bystřice p. Host.,


která se bude konat v neděli 18. března 2018 od 8:30 hod.


v Hasičském domě Bystřice p. H.Vážení přátelé,

zveme všechny členy naší základní organizace, registrované i nové členy a pozvané hosty na členskou schůzi s tímto programem:

 

1. Organizační záležitosti

- výsledky vyšetření zimní měli, jarní
léčení

- zájezd v r. 2018

2. Odborná přednáška:

 

př.: Ing. Roman Slavík na téma :
Včelařství v ČR a EU

                                                                                              Srdečně zve Výbor ZO ČSV Bystřice p. H.