Vítejte na našem webu

Vítáme všechny návštěvníky, kteří si náš web právě otevřeli.

S postupujícím trendem rozvíjejících se počítačových a internetových technologií jsme pochopili již dlouho propagovanou pravdu, že: ,,Kdo není na internetu, jako by neexistoval".  To je úvodní věta, kterou jste si mohli přečíst na našem webu již při jeho prvním zprovoznění. A dnes, po několika měsících můžeme říci, že o naše informace máte docela zájem.

Ať už naše stránky otevíráte s cílem dozvědět se něco nového ze života naší včelařské organizace, nebo jen proto, že rádi serfujete na internetu.  Těšilo by nás, kdyby jste se i vy na našich webových stránkách chvíli zastavili a prohlédli si je.

Naším cílem a úkolem tedy také je, aby se o naší ZO dozvěděli i mimo náš okres a to nás zpětně bude stále burcovat k tomu, abychom svou činnost prezentovali tak, aby byla i pro vás na našich stránkách zajímavá.  Děkujeme předem za vaši přízeň.

 Upozornění návštěvníkům našich stránek

Sledujte aktuální novinky na našich stránkách v rubrice Novinky. 

S převzatými články nemusí správce webu vždy souhlasit.  

Také nám můžete posílat své připomínky v rubrice ,,Kontaktujte nás". 

V podokně Kontakty na výbor můžete najít e-mailové adresy na členy výboru ZO.

Hlavně naši členové budou mít k nahlédnutí ,,e - Zpravodaj" , kde je celoroční přehled činnosti ZO a také ,,Kalendář akcí", např. s termíny schůzí.

O obrazové předávání informací by se měla pak postarat ,,Fotogalerie".

 

 

 

 

Úmrtní oznámení:

Vaclach.pdf (957949)

Podívejte se na video 

,,Deset let včelařských poutí na Hostýně".

Původní video je upraveno vložením fotek i z letošního poutního roku.

Úvodní čás sdílena z videa L. Březíka ,,Svatý Hostýn z ptačí perspektivy"
 

Je to obrazové ohlédnutí na včelařské poutě na Hostýně za posledních deset let.

 
 

 

Nabízíme vám ke shlédnutí další video při příležitosti stého výročí naší včelařské organizace.

 

100 let včelařské organizace v Bystřici pod Hostýnem

 
Je to zkrácené ohlédnutí za posledními deseti lety naší činnosti.
   
youtu.be/ajnPqSLoVnw  ◄ klikněte na odkaz

 

Oslavy stého výročí založení Včelařského spolku pro Bystřici p. Host. a okolí.

Tak se nazýval spolek vzniklý o Vánocích roku 1916, uprostřed světové války. Tehdy se 26. prosince sešlo 12 včelařů, kteří ještě zastupovali 7 dalších, a vytvořili spolek trvající do dnešních dnů. Pravda, od roku 1957 pod jiným názvem, a to základní organizace Českého svazu včelařů. Za tu dobu se hodně změnilo – název, počty členů, počty včelstev, způsob včelaření, snůškové poměry, nemoci trápící včely, kvalita včel, území spadající do spolku. Co se nezměnilo, byla láska ke včelám a přírodě, zájem o med a případně o další produkty od včel.

To všechno si připomněli místní včelaři v týdnu od 8. do 13. listopadu 2016 na několika akcích, které se vesměs odehrály ve Společenském domě Sušil v Bystřici. Nejprve byl 3. 11. položen pamětní kámen u turecké lísky na počet tohoto výročí v parčíku pod parkovištěm u hřbitova. V úterý 8. 11. se uskutečnila slavnostní členská schůze za účasti obou nejvyšších představitelů ČSV, předsedkyně Mgr. Jarmily Machové a prvního místopředsedy Miroslava Poništa, přítomni byli starosta města a několik starostů obcí z územní působnosti ZO, delegace sousedních a spřátelených ZO. Na úvod v krátkém kulturním pásmu vystoupili žáci literárně dramatického oboru ZUŠ Bystřice p. H., předseda ZO Mgr. Karel Zahradník ve stručnosti popsal bohatou historii spolku, starosta města Mgr. Zdeněk Pánek poděkoval včelařům za jejich společensky prospěšnou práci a předal pamětní list města. K významnému jubileu byl z finanční sbírky členů ZO, města, obcí a příznivců pořízen spolkový prapor, který představil a popsal Martin Hejsek. K významnému výročí byla řada členů oceněna za práci ve prospěch spolku – bylo uděleno 27 čestných uznání členům ZO, čestný odznak s titulem Vzorný včelař převzali Pavel Baroň, Vlastimil Dolák, Stanislav Doležel, Bohumil Dytrych, Karel Holec, Ing. Jaromír Hradil, Ing. Jaroslav Humpolíček, Miroslav Janák, Karel Roubal, Jindřich Smolka, Jan Vaclach, Pavel Vaclach, Zdeněk Vaculík. Čestný odznak s titulem Vzorný včelařský pracovník obdrželi Karel Gomola, Jan Charuza, Ing. František Rudý, Václav Srkala a Mgr. Karel Zahradník, nejvyšší ocenění bylo uděleno a čestný odznak s titulem Zasloužilý včelařský pracovník získal Miloslav Mikala. Pokud někteří z nich nebyli z různých příčin přítomni, budou jim vyznamenání předána na nejbližší výroční členské schůzi. Pro všechny řádné i registrované členy a hosty byly připraveny pamětní listy základní organizace. Hlavním bodem členské schůze byla přednáška předsedkyně svazu Mgr. Machové, v níž se soustředila na právní otázky v souvislosti s děním v ČSV. Přítomní se tak mohli dovědět o různých problémech týkajících se společnosti Včelpo, zdravotní situace a veterinárních opatřeních z hlediska legislativy, financování svazu a časopisu Včelařství. Došlo i na dotazy z řad našich členů, na všechny se dostaly odpovědi.

Ve velkém sále SD Sušil byla připravena výstava o včelařství v minulosti a současnosti i pro nevčelařskou veřejnost. V dopoledních hodinách na výstavu přicházeli žáci místních škol, kromě výkladů u jednotlivých exponátů se jim dostalo možnosti ochutnat různé druhy místních medů, koupit nejen med, ale i voskové zboží a kosmetiku na bázi včelích produktů. Součástí výstavy byly také panely s výtvarnými pracemi žáků, na stolech byly půvabné básničky šesťáků ZŠ TGM.

Pro zájemce včelaře i laiky byly připraveny dvě přednášky. V podvečer 10. 11. o apiterapii přednášel Stanislav Doležel. Ten se věnuje především medovým masážím, používání tělových svící a jiným praktikám netradiční medicíny, v neděli dopoledne na podobné téma – léčení včelími produkty očima lékaře -   přednášela MUDr. Jana Hajdušková.

Největší nápor výstava zažila v sobotu, zvláště dopoledne. Na tradiční Medový den přišlo mnoho rodičů a prarodičů, aby shlédli vystoupení svých nejmenších ratolestí ze souboru Píšťaličky. Přitom došlo na četná setkání se včelaři, debatám o medu a včelách, zdobení perníků a nákupům včelích produktů. V ústraní laická komise ochutnávala a hodnotila vzorky medů dodané našimi včelaři v soutěži o nejchutnější med, výsledky budou sděleny na jiném místě. Jestliže si členové výboru v minulých letech stěžovali na nezájem včelařů o tuto soutěž, letos si naopak pochvalovali, neboť se sešlo 45 vzorků medu.

Oslavy jsou už za námi, opět nás čeká běžná včelařská práce, pro funkcionáře oddech jen částečný, jsou před nimi další nezbytné úkoly každoroční činnosti. Bystřické včelařství žilo a jistě bude i nadále žít bohatým životem. Do další stovky let přeji včelařům a jejich včelám hodně zdraví.

Karel Zahradník, t. č. předseda ZO ČSV Bystřice p. Host.

Novinky

Jak se stát členem ZO ČSV Bystřice p.H.

01.03.2020 20:28
Jak se stát členem ČSV   1. Získat registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště.   Kde? Na adrese   Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Ústřední evidence včel  Benešovská 123  252 09 Hradištko   Nebo na e-mailové adrese:...

Projekt Medový dům a Medová zahrada Rymice

05.01.2015 21:07
Tento projekt vznikl ve spolupráci Muzea Kroměřížska s obcí Rymice a místní akční skupiny ,,Moštěnka". Je pro nás jistě ctí, že jedním ze spoluautorů byl i předseda naší ZO ČSV v Bystřici pod Hostýnem přítel Karel Zahradník a jednatel naší ZO přítel Stanislav Doležel. Pokud se...

Doporučená preventivní opatření k nákazám včel.

13.02.2013 21:51
V podokně ,,Léčení včel/ Veterinární nařízení a opatření"  najdete doporučení k preventivním opatřením k nákazám včel ze SVS.