Včelařská teorie a praxe

Včelařský rok, aneb včelařská kuchařka.

Pokud nebudete tyto zásady dodržovat, budete všem ostatním pouze škodit!

Leden:

- odběr zimní měli do 15.1.

- komisionální odběr, to znamená 2 členové + chovatel

- měl přesít přes mateřskou mřížku, zbavit nežádoucích příměsí (zbytky včel ap.)

- měl vysušit

- nasypat do kelímku 200 ml (např. od jogurtu) s jemně děrovaným víčkem

- kelímek označit: Jméno a příjmení chovatele

adresa chovatele

registrační číslo chovatele

registrační číslo stanoviště

počet včelstev

tyto údaje jsou na vašem přípisu, který vám v srpnu poslala

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Hradištko 123

252 09 Hradištko

tel: +420 257 896 444, fax: +420 257 740 491

E-mail: cmsch@cmsch.cz

https://www.cmsch.cz

- takto označený kelímek předat důvěrníkovi v daném termínu a ten je odevzdá zdravotnickému referentovi

Upozorňuji, že důvěrník je od slova důvěra a ne od slova nádeník. Důvěrník  nebude čekat  až se chovateli uráčí. Při nedodržení termínu a kvality odebrané měli chovatel dodá zimní měl do laboratoře na vlastní náklady a uhradí ZO všechny vícenáklady!!!

Únor, březen:

Jarní přeléčení

- pokud bylo ve vzorku zimní měli zjištěno v průměru 3 a více samiček roztoče kleštíka včelího (Varrroa destruktor), musí být provedeno přeléčení, pokud byl průměr 2 – 3 roztoči na včelstvo, doporučuje se přeléčení také provést

Postup:

- do 50 ml vody 5 kapek M1 AER

- touto emulzí potřít zavíčkovaný plod (možno nastříkat a poté rozetřít)

- vyfumigovat Varidolem -  2 kapky na nástavek

- vhodné je počasí s teplotou přes 12 °C

- provést nejpozději do 15.4., pak už je ve včelstvu hodně zavíčkovaného plodu a práce je obtížnější

- do konce února nahlásit obecnímu úřadu umístění včelstev, vesměs to dělají důvěrníci za svůj úsek. Hlášení je nutné pro případ škody na včelstvu ze strany zemědělských závodů, které provádějí chemické ošetření porostů, případně pro jinou škodnou událost a vymáhání náhrady.

- pokud to umožňují veterinární nařízení a zdravotní situace podat přihlášku ke kočování, nechat si udělat laboratorní vyšetření na mor včelího plodu

Březen:

- poslední doba na drátkování rámků a zatavení mezistěn

- kontrola podložek  - počet obsednutých rámků, spad roztoče V. d.

- jarní prohlídka – kladoucí matka, stav cukerných zásob a pylu, odstranit plesnivé rámky, vyměnit a dezinfikovat nástavky

- slabá včelstva zrušit a přidat k silným, slabá včelstva navzájem nespojovat! Ze slabochů bude zase slaboch.

- pozor na nosematická včelstva. V případě, že včelstva nepřežila zimu, poslat vzorek včel (asi 10 ks mrtvolek) na vyšetření příčiny úhynu. Zbytečné v případě, že včelstva zahynula hlady!

- zabezpečit včelám vodu stropním krmítkem, nebo napajedlem mimo úl a letovou dráhu včel! Doporučuje se vodu slabě osolit  - půl kávové lžičky kuchyňské soli na litr vody.

- příprava  na rozvoj včelstev

- zaregistrovat se na www.varroamonitoring.cz a pravidelně posílat údaje o zjištěném spadu roztoče V.d. a porovnávat s údaji  z jiných stanovišť v okolí

Duben:

- přidávání mezistěn a stavebního rámku

- biologický boj proti roztoči V. d. – vyřezávání a odstranění prvního trubčího plodu

- připravit se na medobraní, mít zajištěny sklenice na med, víčka a etikety

- pořádek na stanovišti

- koncem měsíce, pokud to dovolí veterinární nařízení, kočování včelstev k porostům řepky a jiných zemědělských kultur

Květen:

- nastává produkční sezóna

- zde se projeví veškeré naše nedostatky

- v tomto měsíci je  potřebné se věnovat chovu matek (obměna genetického materiálu)

- protirojová opatření vyžadují zabezpečit matce dostatek místa ke kladení, přidávat mezistěnky a další nástavky podle síly včelstva

- neustálé sledování podložky v úlu, kolik roztočů V. d. padá. V případě vyššího denního spadu nasadit odparné desky Formidol s kyselinou mravenčí. 

Červen:

- medobraní

- do 1.6. by měl včelař  nahlásit prostřednictvím důvěrníka počet včelstev, které hodlá v daném roce zazimovat, aby základní organizace ČSV mohla na nahlášené množství včelstev objednat léčiva na zimní léčení

-  v tomto měsíci vrcholí sezóna, je doporučen chov matek a tvorba oddělků

- při prohlídce včelstva sledovat plodové rámky a každou anomálii hlásit důvěrníkovi

Červenec:

- čas medobraní a následující  krmení včelstev v bezsnůškovém období

- pozor na loupeže! Proti loupeži cizích včel se doporučuje zúžit česno, aby si včely stačily česno pohlídat a ubránit se.

- krmení by mělo probíhat průběžně, aby nedošlo k omezení plodování matky

- při větším spadu, víc než 3 roztoči  za týden, použit Formidol ( kys. mravenčí) Jeho  účinnost je asi 60 %, přesto omezí počet roztoče a působí jako dezinfekce. Formidol lze použít kdykoliv, pokud teplota je vyšší než 20 °C.

Srpen:

- provádět zakrmení včelstva cukerným roztokem 3:2 (3 díly cukru, 2 díly vody)

- zakrmte do  1. září

- osvědčuje se toto krmivo podávat ve večerních hodinách (zabránit slídivosti včel), někdo ještě ani nezačal  vytáčet med

-  vložení gabonových pásků po dobu maximálně 30 dnů

- spad roztočů by mohl  být do 100 ks. V případě, že je toto číslo převýšeno, hledejte chyby u sebe.

Září:

- je měsícem pokračujícího léčení gabonovými pásky

- při každé prohlídce včelstva pátrejte po defektech na plodových buňkách, neboť mohou být napadeny morem včelího plodu

- gabonové pásku, které byly vloženy v srpnu, bezpodmínečně vytáhnout a informovat o tomto důvěrníka, případně mu je odevzdat

- dokončit zakrmení tak, aby včelstvo mělo 12-18 kg glycidových zásob

- odevzdání vyplněného formuláře 1.D.a se žádostí o státní podporu za opylovací službu důvěrníkovi, aby za svůj úsek mohly být předány jednateli ZO nejpozději do 15. září. Později dodané žádosti nebudou zahrnuty do seznamu za celou ZO a včelař tak přijde o dotační  finance. Tiskopis žádosti najdete v časopisu Včelařství č. 8, nebo na stránkách https://www.vcelarstvi.cz/. Nezapomeňte vyplnit i  požadované statistické údaje na druhé straně Žádosti a odpovězte pravdivě, neboť tato čísla jsou podkladem pro případné odškodnění ze svépomocného fondu.

- odpovězte a odešlete vyplněné hlášení o umístění a počtu včelstev na adresu

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Hradištko 123

252 09 Hradištko

tel: +420 257 896 444, fax: +420 257 740 491

E-mail: cmsch@cmsch.cz

https://www.cmsch.cz

- Je vhodné snížit výšku česna  na 7 mm z důvodu vniknutí hlodavců do úlu. Tito lumpové  mohou včelstvo absolutně zlikvidovat.

Říjen:

- po 10.10. začít s léčením proti roztoči Varroa d. fumigací, nejlépe, když není ve včelstvu žádný plod

- toto léčení musí probíhat komisionálně (2 včelaři + chovatel) !

- teplota musí být nad 10 °C. V případě, že jsou teploty nižší, nedosáhne se potřebné účinnosti léčení a fumigaci musí nahradit  aerosol.

- Ošetření je nutno provést celoplošně ve stejném čase na území obce, jinak nemá význam!

- už po prvním  ošetření  bez plodu je nutné sledovat spad na podložkách

- pokud zjistíte vysoký spad roztoče, je potřeba tuto skutečnost konzultovat se zdravotnickým referentem, nebo s prohlížitelem!

- poslední léčení  by mělo proběhnout v našich podmínkách začátkem prosince za použití aerosolu, pokud není stanoveno veterinární správou jinak

Dávkování a způsob použití Varidolu: 

Varidol FUM :

- teplota nad 10 °C, kdy včely nelétají

- před aplikací, nejlépe při poslední podzimní prohlídce, se rámky uspořádají tak, aby vznikla ulička za posledním rámkem 4 cm

- v nástavkovém úlu se  vkládá pásek do horního nástavku za poslední rámek

- těsně před použitím se z výšky 3 cm nakapou na horní část pásku kapky Varidolu na fumigační pásek, který se dole zapálí. Předepsané množství léčiva:  2 kapky Varidolu na 1 nástavek (2 nástavky  -  4 kapky, ….),

- po dobu hoření a působení léčiva musí být uzavřeno česno 30-60 minut.

Dávkování při použití aerosolu:

Varidol AER:

Použití je závislé na venkovní teplotě. Při teplotách do –5 °C  se použije lékárenský aceton.

Příprava emulze:

5 ml Variolu AER ( obsah lahvičky) vmícháme do 300 ml vody, nebo do lékárenského čistého acetonu

Listopad:

- v tomto měsíci bývá včelstvo již většinou bez plodu

- je potřebná neustálá kontrola podložky, kontrolujeme obsedání rámků a spad roztoče Varroa

- zimní měsíce využít k rekapitulaci uplynulého včelařského roku

- je čas na doplnění a rozšíření odborných včelařských znalostí

Prosinec:

- dokončit léčení, v tomto čase již aerosolem

- po 14 dnech je nutné očistit podložku, vrátit ji na dno, aby mohl být za 30 dnů  proveden odběr zimní měli

- zimní měsíce využít k rekapitulaci uplynulého včelařského roku

- je čas na doplnění a rozšíření odborných včelařských znalostí

 

Genetická teorie rojení včely medonosné.doc (236 kB)

(Článek převzat z webových stránek Střední školy Zemědělské a Vyšší odborné školy v Chrudimi.)

Využití přirozené dynamiky včelího díla při potlačování chorob včel.doc (1,9 MB)

(článek převzat z webových stránek Střední školy Zemědělské a Vyšší odborné školy v Chrudimi)

Protirojová metodika.doc (336,5 kB)

Převzato z původních webových stránek naší ZO

Rukověť začínajícího včelaře.

Co má dělat zájemce o chov včel – budoucí včelař – než si pořídí včely?

-         Koupit si několik základních včelařských publikací: Veselý Vladimír a kol. Včelařství, nakl. Brázda 2003, Šefčík Jozef – Začínáme včelařit, nakl. Grada 2014 aj. a začít je intenzivně studovat

-         Seznámit se se zkušeným včelařem, nejlépe úsekovým důvěrníkem místní ZO ČSV a chodit s ním na včelnici, pozorovat a poslouchat, taky si něco osobně vyzkoušet

-         Přihlásit se do kurzu pro začínající včelaře v místě (bude zase v r. 2017), na okrese, v Nasavrkách, v okolí, ….

-         Najít podporu v rodině – kdo mi bude pomáhat, kde budou včelstva a včelařské pomůcky, kolik času vezmu rodině při práci se včelami, výskyt alergie na včelí jed v rodině, finanční náročnost počáteční investice …

-         Dotace: dotační titul pro začínající včelaře podle NV č. 197/2005 Sb.

-         Kde budou včely umístěny = stanoviště včelstev: časová dosažitelnost, sousedé, expozice úlů, snůškové poměry, zavčelení vyhlédnutí oblasti, zdravotní situace včelstev v oblasti (ochranná pásma MVP)

-         Vybavení: Od koho získám úly – nejlépe nákup nových nástavkových, varroadno, víko, krmítka, nákup dalších nezbytných potřeb: rámky, drátky, mezistěny, mateří mřížka, kuřák, ochranné prostředky (kukla, klobouk, blůza nebo kombinéza, rukavice), rozpěrák, odvíčkovací vidlička a talíř, medomet, síta – hrubé a jemné, nádoby na med, … finanční náročnost

-         Včely – nákup oddělku nebo smetence, usazení roje, dědictví po jiném včelaři, nejlépe na jaře (květen, červen), z pásem bez MVP, veterinární vyšetření při přemístění z jiné obce!!!, jen kraňka