Jak se stát členem ZO ČSV Bystřice p.H.

13.06.2016 20:28

Jak se stát členem ZO ČSV Bystřice pod Hostýnem.

 

1. Získat registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště.          

Kde? Na adrese

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Ústřední evidence včel

 Benešovská 123

 252 09 Hradištko

 

Nebo na e-mailové adrese:  uevcely@cmsch.cz

 Zažádat o přidělení těchto čísel.

 

Potřebný formulář je ke stažení na:  https://www.cmsch.cz/vcely/

 

2. Po přidělení obou čísel vyplnit členskou přihlášku za člena ČSV

Ke stažení na : https://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html    -    Přihláška za člena českého svazu včelařů:  přihláška fyzické osoby
Předat jednateli ZO př. Stanislavu Doleželovi,
                        Slavkov 203, tel. 724 126 794, stanislavdolezel@centrum.cz
3. Zaplatit členský příspěvek hospodářce ZO př. Pavle Hlavové,
                        Vítonice 19, tel. 732 647 423, e-mail: hlavovap@centrum.cz
a to ve výši:      za člena 200 Kč pro ČSV, 100 Kč pro ZO
                        za včelstvo 16 pro ČSV a 3 Kč pro ZO
příklad při 1 včelstvu: 200 + 100 + 16 + 3 = 319 Kč
                  3 včelstva: 200 + 100 + 48 + 9 = 357 Kč
4. Po zaplacení členského příspěvku, podání vyplněné přihlášky se všemi náležitostmi budete zařazen/a do Centrálního informačního systému (CIS), poté Vám ze sekretariátu ČSV bude docházet časopis Včelařství. Pokud časopis dostává již jiný rodinný příslušník, můžete požádat o zasílání buď Odborných včelařských překladů (2 krát ročně), nebo slovenského časopisu Včelár (měsíčník).