Jak se stát členem ZO ČSV Bystřice p.H.

01.03.2020 20:28

Jak se stát členem ČSV

 

1. Získat registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště.   Kde? Na adrese

 

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Ústřední evidence včel

 Benešovská 123

 252 09 Hradištko

 

Nebo na e-mailové adrese:  uevcely@cmsch.cz

 

Potřebný formulář je ke stažení na:  https://www.cmsch.cz/vcely/

 

Zažádat o přidělení těchto čísel.

 

 

Přihlásit se u této společnosti je povinností každého chovatele včel podle veterinárního zákona. Přidělená registrační čísla je pak nutné uvádět při žádostech o dotace, na prezenčních listinách přednášek apod.

 

2. Po přidělení obou čísel vyplnit členskou přihlášku za člena ČSV

 

Ke stažení na : https://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html    -    
Přihláška za člena Českého svazu včelařů:  přihláška fyzické osoby
 
Předat jednateli ZO př. Martinu Hejskovi, Přílepy 216, 769 01 Holešov
  e-mail: hejsek@centrum.cz, mb: 606 640 023
 
3. Zaplatit členský příspěvek na účet ZO ČSV Bystřice p. Host. č. ú. 163372861 /0300
  
 
a to ve výši:    za člena           300 Kč pro ČSV, 100 Kč pro ZO
                        za včelstvo      16 Kč pro ČSV a 3 Kč pro ZO
 
příklad: za 1 včelstvu: 300 + 100 + 16 + 3 = 419 Kč
              za 3 včelstva: 300 + 100 + 48 + 9 = 457 Kč
 
4.  Po zaplacení členského příspěvku, podání vyplněné přihlášky se všemi náležitostmi budete zařazen/a do Centrálního informačního systému (CIS), poté Vám ze sekretariátu ČSV bude docházet časopis Včelařství. Pokud rodinný příslušník, také registrovaný včelař, již dostává časopis Včelařství, je možné na požádání odebírat buď Odborné včelařské překlady (2 krát ročně), nebo slovenský časopis Včelár (měsíčník).