Kdy na příští výborovou schůzi?

25.08.2012 22:57

Pozor změna!!!  Schůze výboru ZO bývají vždy první středu v měsíci od 16.30 hodin.